Suurenna Pienennä
ttk Nolla.fi

Turvallisesti työmatkoilla, pysytään pystyssä

Säännöllinen työmatkakävely on erinomaista hyötyliikuntaa.

Varjopuolena on työmatkatapaturmat, joista valtaosa sattuu jalankulkijoille.

Liukastuminen on jalankulkijoiden yleisin tapaturma talviliikenteessä. Jokaisena talvikuukauten noin 11 000 -19 000 suomalaista loukkaantuu liukastuessaan ulkona.

Myös työmatkatapaturmista talviaikaan sattuvat liukastumiset ja kaatumiset ovat  selvä enemmistö.

Liukastumiset aiheuttavat vakavia seurauksia

Lievien vammojen lisäksi liukastumiset aiheuttavat runsaasti vakavia ja pitkäkestoisia vammoja. Yleisimpiä vammoja ovat käden ja jalan murtumat, ruhjeet ja nyrjähdykset.

Liukastumiset johtavat usein pitkiin sairauspoissaoloihin ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia myös työnantajille.

Liukastumisen riskitekijöitä

Kova vauhti tekee matkasta vaarallisen ja kiireessä liukastuu helposti. Vaarallinen tilanne on esimerkiksi bussiin kiirehtiminen.

Liukastumisriskiä nostavat myös vähäinen lihasvoima, huono tasapaino ja varomattomuus.

Raskaan taakan kantaminen voi edesauttaa kaatumista.

Riskien torjunta, yhteinen asia

Jalankulkijan oma varovaisuus ja ympäristön vaaratekijöiden karsiminen parantavat yhdessä työmatkan turvallisuutta.

Jalkineet kelin mukaan

Hyvissä liukkaan kelin jalkineissa on pehmeä pohjamateriaali, profiloitu, sivusta avoin pohjakuvio, kuvion syvyys 5-8 mm ja matala, leveä kanta.

Liukuesteet

Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet antavat hyvän pidon. Liukuesteiden valinnassa tärkeää huomioida, että ne voi tarvittaessa ottaa pois mahdollisimman helposti.

Liukuesteiden pitää olla tyyppitarkastettuja ja sertifioituja tuotteita, jolloin niistä löytyy CE-merkintä. Liukuesteitä myyvät mm. suutarit, kenkäkaupat ja monet suuret tavaratalot.

Fyysinen kunto

Oman fyysisen kunnon ja vireystilan ylläpito auttaa pysymään pystyssä. Kehon hyvä hallinta ja lihasvoima ehkäisevät liukastumisia. Myös hyvästä näkökyvystä on syytä huolehtia.

Jalankulkuväylien kunnossapito

Pihojen ja katujen hiekoitus sekä lumien puhdistus ovat keskeinen turvallisuustekijä työmatkoilla. Myös riittävä valaistus vähentää riskejä.

Kiinteistöjen ulkoportaat on syytä pitää kunnossa. turvalliset kaiteet auttavat liukkaissa portaissa.

Kiinteistössä asuvien ja töitä tekevien tulisi antaa aktiivisesti palautetta pihojen kunnossapidosta.

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä