Suurenna Pienennä
ttk Nolla.fi

Turvallisuutta yhdessä

Turvallisuuden tarve on yksi ihmisen perustarpeista, jonka tulee tyydyttyä niin yksityis- kuin työelämässä, jotta hyvinvointi on mahdollinen.

Turvallisuuskulttuuri on johdonmukaista toimintaa ja elämäntapoihin liittyvää viisautta, jonka tulisi koskettaa meitä kaikkia 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa. Tähän tarvitaan niin yhteiskunnallista kuin työpaikkakohtaistakin  herättelyä.

Turvallinen työpaikka luodaan yhteistyöllä ja kaikki organisaatiotasot kattavalla laajalla osallistumisella.

Turvallisuus ja sen edistäminen tukeutuvat organisaation arvoihin ja strategiaan. Oleellista on se, miten aidosti koko henkilöstö ylintä johtoa myöten on sitoutunut turvallisiin työ- ja toimintatapoihin ja miten se näkyy arjen tilanteissa sekä toiminnan suunnittelussa ja kehitystyössä.

Työtapaturmien torjunta perustuu yhteistyöhön ja systemaattiseen vaarojen arviointiin, sen pohjalta laadittuun kehityssuunnitelmaan, toteutukseen sekä uudelleenarviointiin. Tämä toiminta käsittää niin fyysisten, psyykkisten kuin terveydellisten vaarojenkin arvioinnin. Työsuojelu–  ja työterveyshuoltohenkilöstö osallistuvat toimintaan aktiivisina asiantuntijoina.

Turvallisuuden edistämiseen liittyvät hankkeet, kampanjat ja kilpailut sekä niihin liittyvä palkitseminen voivat osaltaan toimia kannustimina. Toki työturvallisuuden kehitys näkyy ja tulee palkituksi myös työn tuloksellisuuden, laadun ja tuottavuuden näkökulmasta.

Työ- tai työmatkatapaturmaa suurempi riski on kotona tai vapaa-ajalla sattunut tapaturma. Niistä aiheutuukin huomattavasti enemmän sairaspoissaoloja  ja kustannuksia työpaikoille kuin varsinaisista työtapaturmista.

Suomessa on työpaikkoja, jotka ovat alkaneet määrätietoisesti torjua myös vapaa-ajan tapaturmia erinomaisin tuloksin. Keinoja ovat olleet muun muassa yleisestä työkyvystä ja työntekijöiden kunnosta huolehtiminen, turvallisuuskoulutuksen järjestäminen, turvallisuusvälineistön, kuten turvavaljaiden, heijastimien ja pyöräilykypärien jakaminen. Turvallisuustietoa jaetaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Tällaisia työpaikkoja tarvitaan lisää.

Suomessa sattuu vuosittain noin miljoona tapaturmaa, joista kuolemaan johtaa noin 3000.  Tapaturmista noin 80 % sattuu vapaa-ajalla.

Zägällä ei pärjää!

Pitkällä aikavälillä työtapaturmien määrässä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Tähän on vaikuttanut työpaikkojen järjestelmällinen turvallisuustyö ja nolla tapaturmaa -ajattelun edistäminen. On painotettu, että tapaturmat eivät ole sattumaa tai vahinkoja. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa.

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä